Kinderen

  • happy teen boy standing in front of parents

Een scheiding is voor kinderen een grote verandering in hun leven, maar dit hoeft niet te betekenen dat alles wat goed is verloren gaat. Het krijgt een andere vorm, er zijn andere verantwoordelijkheden en er wordt meer gepland gecommuniceerd over de kinderen dan vóór de scheiding.

Jullie kind heeft jullie beiden nodig, zolang het opgroeit. Zijn jullie kinderen nog erg jong? Dan kies je voor een ander soort ouderschap dan dat ze al wat ouder zijn.

Met de consulent van Scheiden met visie bespreek je jullie wensen en mogelijkheden. Het belang van je kinderen staat daarbij altijd voorop.

Wat voor ouder wil je zijn na je scheiden? De rol van vader en moeder verandert na een scheiding. En de relatie met je kind of kinderen wordt niet perse slechter of beter. Maar zeker anders. Hoe bewuster je je daarvan bent, hoe beter het is. De consulent van Scheiden met visie helpt jullie beiden actief om daarover na te denken, de juiste keuzes te maken en met elkaar afspraken te maken die het beste zijn voor jullie kinderen en werken voor jullie zelf. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het gezamenlijk opstellen van een ouderschapsplan kan behoorlijk lastig zijn. Wat zijn de praktische gevolgen van je beslissingen, hoe zit het precies met kinderalimentatie? Met de kennis en ervaring van de consulent van Scheiden met visie komen jullie tot de juiste oplossingen die passen bij jullie persoonlijke situatie.

Ouderschapsplan

Tijdens de scheiding moeten jullie er beiden over nadenken wat voor ouder je wilt zijn na de scheiding. Wat je daarover samen beslist, wordt opgesteld in het ouderschapsplan. Het belang van de kinderen staat hierbij voorop. Het voordeel hiervan is dat alle afspraken met betrekking tot jullie kinderen op papier worden vastgelegd, zodat jullie daarop kunnen terugvallen. Het ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht als je uit een huwelijk wilt scheiden. Scheiden met visie raadt samenwonende stellen ook aan een ouderschapsplan op te stellen.

Wat staat er in het ouderschapsplan

Een goed ouderschapsplan vermeldt alle afspraken voer de omgangsregeling, verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Maar ook afspraken over belangrijke beslissingen die jullie samen moeten nemen over bijvoorbeeld schoolkeuze en medische behandeling. Daarnaast komen de financiële regelingen in het ouderschapsplan terug. Samen bepalen jullie hoe uitgebreid het ouderschapsplan opgesteld moet worden, maar de volgende onderwerpen moeten in ieder geval aan de orde komen:

– Een overzicht met daarin alle zorg- en opvoedingstaken.
– De verdeling van de kosten voor de kinderen en de kinderalimentatie.
– Financiële afspraken over bijzondere kosten.
– Afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijvoorbeeld schoolkeuze, medische behandeling, opvoeding.
– De omgangsregeling.
– Afspraken over de manier waarop jullie elkaar informeren.

Kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is een balans tussen behoefte en draagkracht. De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Aan de hand van tabellen (Nibud, Tremanormen) wordt bepaald wat jullie kinderen doorgaans kosten (de behoefte).

Na deze vaststelling wordt gekeken hoeveel elk van jullie zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit gaat op basis van jullie netto inkomen of draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de alimentatie betalende ouder wel in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.
Op basis van deze gegevens wordt de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld. Deze berekeningen zijn niet eenvoudig. Het kan zijn dat jullie in onderling overleg een redelijk bedrag vast willen stellen voor kinderalimentatie. In beide gevallen zal Scheiden met visie jullie hierin adviseren. Alle afspraken hierover zullen wij vastleggen in jullie echtscheidingsconvenant.

Recht op alimentatie voor meerderjarige kinderen

Kinderalimentatie wordt in principe vastgelegd tot de 18e verjaardag van het kind. De onderhoudsplicht gaat echter door tot het kind 21 jaar is. Het is verstandig om tijdens de scheiding samen afspraken te maken over hoe jullie willen omgaan met kinderalimentatie in de periode van de 18e tot 21e verjaardag van jullie kind.

Wijzigen van kinderalimentatie

Na de scheiding kunnen veranderingen in inkomen of gezinssituatie van één van jullie ook leiden tot het wijzigen van de hoogte van de kinderalimentatie. Denk hierbij aan de volgende situaties:

– De draagkracht van de alimentatieplichtige ouder verandert door meer of minder inkomen, of door een nieuwe relatie.
– De draagkracht van de verzorgende ouder verandert door meer- of minder inkomen, of door een nieuwe relatie.
– De draagkracht van één van de ouders verandert door het winnen van een grote prijs, of door een enorme wijziging van de woonlasten.

Comments are closed.