Wat

Wat kan Scheiden met visie voor u betekenen?

Scheiden met visie richt zich op de begeleiding en afhandeling van het gehele echtscheidingsproces. Een voorwaarde is dat jullie in onderling overleg willen scheiden. Gebruik maken van een scheidingsconsulent is goedkoper dan gebruik te maken van twee advocaten. Dat mondt vaak uit in een vechtscheiding waar beide partijen niet bij gebaat zijn. 

Wij zijn van mening dat bij echtscheidingsadvies informeren en communiceren sneller en beter verloopt wanneer de twee partijen aan tafel zitten. Zo verkrijgen beiden een beter inzicht in elkaars positie en wensen in zowel fiscaal, zakelijk, juridisch als emotioneel opzicht. Ook ontstaat meer begrip van en inzicht in elkaars financiële situatie met betrekking tot de hypotheek, levensverzekeringen en pensioen.

Samen met uw consulent maken jullie als partners keuzes die u in staat stellen een totaalregeling te treffen. Oplossingen die door beide partijen worden ondersteund blijken langer en harmonieuzer te werken dan een door de rechter opgelegde beslissing. 

De gemaakte afspraken over de echtscheiding worden in een overeenkomst vastgelegd, het echtscheidingsconvenant. Wij zorgen voor afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank. Daarna volgen eventueel afrondende administratieve werkzaamheden met betrekking tot de verevening van het pensioen. 

  • Samen scheiden

    Jullie huwelijk / samenwoning hebben jullie samen tot stand gebracht. Tracht ook jullie scheiding samen aan te pakken. Maak samen afspraken over jullie toekomst en die...

  • Kinderen

    Een scheiding is voor kinderen een grote verandering in hun leven, maar dit hoeft niet te betekenen dat alles wat goed is verloren gaat. Het krijgt een andere vorm, er...

  • Financiën

    Wanneer jullie besloten hebben om te gaan scheiden moet er een aantal financiële zaken goed geregeld worden. Wie gaat er in het huis wonen, hoe zit het met pensioenen...

Pin It

» » Wat

«